Lokalbestyrelsen

Søren Bach

Formand

Vagn Lund

Næstformand

Ejnar Christensen

Bestyrelsesmedlem

Inge Messerschmidt

Revisor